Program

 

Kjære medlemmer og andre historieinteresserte! Velkommen til følgende arrangement:

Mandag 4. mars kl. 19 på Vitenfabrikken

OBS – ENDRING Dette foredraget skulle opprinnelig gå 8. april, men er blitt fremskutt.

Reidar Gramstad: «Det eldste Sandnes (1650-1801)».

Reidar Gramstad som nå er pensjonist, har studert bl.a. historie og sosialantropologi. Han er ekte Sandnes-gaug og medlem i historielagets årbokredaksjon. Foredraget bygger på den grundige og svært lesverdige artikkelen i den siste årboka vår. Dette er et nybrottsarbeid og gir innsyn i en del av vår historie som ikke tidligere er viet stor oppmerksomhet. ÅRSMØTE.

Torsdag 14. mars kl 19.00 på Julebygda grendahus (Julebygda historielag inviterer)
Tor Folkvord: Arne Garborg – med lenke til Julebygda og Sandnes”
Folvord er innfødt Julebygding og er foredragsholder denne kvelden
ÅRSMØTE

Mandag 8. april kl. 19 på Gand VGS

OBS – ENDRING Dette foredraget var opprinnelig satt opp til 4. mars.

Frode Fanebust: «Toralv Fanebust, redaktøren som ingen kunne målbinde».

Frode Fanebust er økonom, historiker og forfatter. Han er barnebarn til Toralv Fanebust, redaktøren for Sandnes og Jærens Avis som kom ut fra begynnelsen av 1930-tallet fram til midt på 1960-tallet. Redaktør Fanebust var en mann av prinsipper. I dag er han i dag kanskje mest kjent som offer for et av den tidens mest kjente justismord; han ble dømt til fengselsstraff for å ha fortalt en sann historie.

Mandag 6. mai kl 19.00 på Gand VGS(!!!!)
Ernst Baasland: “Jan Adolph Bugge – en nasjonal strateg fra Sandnes”
Ernst Baasland har vært professor i Oslo og utlandet, men i Sandnes er han best kjent som biskop i Stavanger bispedømme (1998 – 2009).
Han har levert en rekke lokalhistoriske arbeider og nå har han skrevet bok om Jan Adolph Budde som betydde mye for utviklingen av landbruket på Jæren og for etableringen av Sandnes som by. Etter planen er boka trykket og klar for salg til møtet og vi ser fram til å få høre historien om Budde fra en stor formidler.

Tirsdag 14.mai kl 19.00 på Vågen VGS(!!!)
MC Band: “Konsert med tilbehør” Martin Christian Lea og hans band serverer musikk med og uten lokalt tilsnitt.
Konserten suppleres med innbakte småstubber fortalt av medlemmer av historilaget og andr.
Dette er en kulturopplevelse med historie-vri som kan nytes i den store salen på Vågen VGS.

Søndag 16. juni – Reservert for sommertur
Det er ennå ikke bestemt hvor sommerturen går dette året, men sett av datoen og følg med på
hva vi annonserer når planleggingen er kommet lenger.

I tillegg tar vi sikte på å ha et felles møte med Sandnes Bibliotek. Vi bekjentgjør dette senere.

Sandnes Historielag – tar vare på og formidler lokalhistorien