Neste arrangement

    Ingen Arrangementer

Program dette halvåret

Mandag 14. januar kl. 19.00 på Vitenfabrikken (NB: merk dato)
Planteskoler, hagebruksskoler og gartnerier i Sandnes.
– Den gangen vi var størst i grønn sektor.

Mandag 4. februar kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Slutten på teglverksindustrien i Sandnes. Med film fra Sandnes Tegl før produksjonen ble innstilt. Jakob Wiig-Hansen gir et historisk tilbakeblikk, mens siste driftsleder Alv Harry Andersen og siste daglig leder Arild Olsnes, redegjør for produksjonen og driften i sluttfasen.

Mandag 4. mars kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Årsmøte og kåseri om jærsk humor.

Fredag 15. mars kl. 10.30 på Mossiges Minde
Njål Vigesdal: «Bilder og små historier fra Sandnes i gamle dager».

Mandag 1. april kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Signe Nijkamp: «Min ferd gjennom psykiatrien fra 1970 til i dag».

Søndag 26. mai: Sommertur til Julebygda
Bli med på tur og bli kjent med Julebygda i fortid og nåtid. Årets sommertur er et samarbeid med Julebygda Historielag.
Detaljert program og opplysning om pris sendes ut sammen med årsmøtepapirene.
Påmelding til merete.sonsterud@gmail.com

Onsdag 12. juni: Kulturhistorisk vandring
Kulturhistorisk vandring i Sandvedparken og i hagen til Jonas Schanche
Sandved. Oppmøte kl. 18.00 på parkeringsplass v/Brueland barnehage.

Inngangspenger på mandagsmøtene på Vitenfabrikken: kr 50,-

For styret i Sandnes Historielag
Ståle Julius Olsen
Styreleder

Nb: Dersom det er fullt i auditoriet på Vitenfabrikken, vises foredragene på storskjerm i
kafeen. Mandagsmøtene streames på TVSandnes.

Tidligere arrangement

Klikk her for mer

Medlemsmøte videoer

This video gallery couldn't be loaded.

the plugin could not retrieve data from the Vimeo API! The requested album couldn't be found.

Diverse Videoer

Annet

Klikk her for mer