Videostream

[ ]

Nyheter

Klikk her for mer

Program dette halvåret

 

Mandag 13. januar kl. 19 på Vitenfabrikken  // NB dato

Gunnar Skundberg: Sjøspeideren i Sandnes. Foredrag, foto og film.

 

Mandag 3. februar kl. 19 på Vitenfabrikken
Paul Hetland: Sandnes turnforening.

 

Mandag 2. mars kl. 19 på Vitenfabrikken: ÅRSMØTE

Byantikvar Gro Persson forteller om Sandnesløftet, et nytt felles løft for å styrke byidentitet og bystolthet.

 

Torsdag 12. mars kl. 19 på Julebygda Grendahus  Julebygda historielag inviterer til åpent møte.

Tidligere skoleinspektør i Sandnes, Ingvar Vignes: Skolehistorie i bygda, fra allmennskole til ny skole. 

 

Mandag 30. mars kl. 19 på Vitenfabrikken 

Tale Simonsen, Gunni Høgemark Bij de Vaate og Even Ellingsen: Svømmemiljøet i Sandnes (SSLK).

 

Torsdag 30. april kl. 11 på Mossiges Minde

Njål Vigesdal viser filmen: 13 dager i april. Kampene i Rogaland i 1940.

10 krigsveteraner og noen som var barn i 1940 forteller om kampene ved Sandnes, Ålgård og i   Gloppedalen. 

Forhåndssalg av billetter kr 80,-  inkl varmrett. Påmelding til Mossiges Minde tlf 51 97 29 10,  e-post:  post@mossigesminde.no –  eller stikk innom og kjøp billetter.

NB: Begrenset antall

 

Søndag 10. mai – Sommertur til Forsand

Informasjon om pris, program og avreise sendes ut sammen med årsmøtepapirene. Påmelding til merete.sonsterud@gmail.com eller mobil 95 85 71 61

 

Onsdag 10. juni kl. 18 – Byvandring med utgangspunkt i det gamle Sand-neset

Frammøte på kaien utenfor det tidligere spedisjonslokalet til Schanche-Olsen.

Arne Schanche-Olsen er kjentmann og guide.

Tidligere arrangement

Klikk her for mer

Medlemsmøte videoer

Diverse Videoer